Voćari Juga Srbije
info@vocarijuga.com
Regionalni voćarski klaster juga Srbije

Opšti podaci

Radni list "FinansijskaAnaliza" se odnosi na finansijsku analizu po metodi diskontovanih novčanih tokova, korišćenjem inkrementalnog pristupa. Korišćen je pretežno pristup iz publikacija: "Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects. Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014–2020" (Evropska Unija, 2015) i "Uputstvo za pripremu projekata energetske efikasnosti u opštinama" (Karamarković V. i dr, Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije, 2008).

Pre korišćenja treba obavezno proveriti da li je pomenuta metoda adekvatna i da li su korišćene formule odgovarajuće!

Korišćenje softvera

Po otvaranju radne sveske, obavezno dozvoliti rad sa makroima.

Pritiskom na desni taster miša, otvara se meni u kome se, pored uobičajenih, na kraju se nalaze i sledeće tri nove naredbe:

  1. "Pripremi tabele",
  2. "Popuni prazna polja",
  3. "Uradi analizu osetljivosti".

Tabele finansijske analize se nalaze na radnom listu "FinansijskaAnaliza" i njima se može manipulisati samo dok je ovaj radni list aktivan. Popunjavaju se samo žuta polja. Nakon unosa broja vremenskih perioda, treba izdati naredbu "Pripremi tabele" kojom se briše celokupan postojeći sadržaj tabela i ponovo kreiraju tabele potrebne za finansijsku analizu.

Naredba "Popuni prazna polja" služi za automatsko popunjavanje praznih polja, kao i polja sa nenumeričkim vrednostima u redu u kome se nalazi trenutno aktivna ćelija. Popunjavanje se vrši na osnovu stope porasta i vrednosti novčanog toka za prethodni vremenski period, ubacivanjem odgovarajuće formule.

Naredba "Uradi analizu osetljivosti" se može koristiti na bilo kom radnom listu unutar radne sveske. Potrebno je prethodno izabrati pet ulaznih polja, poređanih jedno ispod drugog u sledećem redosledu:

  1. referenca ulazne vrednosti,
  2. referenca (ili formula) izlazne vrednosti,
  3. početna ulazna vrednost,
  4. povećanje ili umanjenje ulazne vrednosti u jednom koraku,
  5. broj koraka.

Softver:

 


© 2018 Voćari Juga Srbije Sva prava zadržana
Web Dizajn Euproweb.com


Find us on LinkedIn