Voćari Juga Srbije
info@vocarijuga.com
Regionalni voćarski klaster juga Srbije

Ministarstvo finansija i privrede raspisalo je  05.04.2013.g. Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 40 miliona dinara, a pravo na sufinansiranje iznosi do 50% opravdanih troškova aktivnosti. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000 dinara, niti veći od 1.500.000 dinara. Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju mala i srednja preduzeća, preduzetnici i zadruge.

Sufinansiraju se sledeće aktivnosti:

Razvoj novog proizvoda ili usluge;

Značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;

Izrada industrijskog dizajna/redizajna proizvoda;

Izrada dizajna nove ambalaže proizvoda;

Marketing planiranje novog proizvoda/usluge;

Poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje;

Usaglašavanje sa zahtevima industrijski specifičnih domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda u oblasti bezbednosti proizvoda, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti;

Nabavka specijalizovanih softverskih paketa od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća (ERP i dr.)

Specijalizovane obuke;

Poslovni konsalting;

Izrada projektne dokumentacije za nove objekte.

Uslovi učešća u Programu imaj privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:

Da su blagovremeno podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno Nacionalnoj agenciji;

Da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 2009. godine;

Da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

Da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

Da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

Da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

Da su nezavisni, odnosno nisu deo holdinga – drugi privredni subjekt ima vlasništvo do 49% osnovnog kapitala preduzeća;

Da su u januaru 2013. godine zapošljavali najmanje 8 lica;

Da su ostvarili rast prihoda od prodaje u 2011. godini od najmanje 25% u odnosu na 2009. godinu;

Da nisu poslovali sa gubitkom u 2009., 2010. i 2011. godini;

Da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;

Da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama koja se nalaze u Programu.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 7. MAJ 2013. GODINE!

U prilogu Vam dostavljamo potrebnu dokumentaciju, a više informacija možete pronaći i na sajtu Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Ministarstva finansija i privrede i Centra za razvoj Jablaničkog I Pčinjskog okruga.

Dokumentacija se predaje u dva primerka lično ili preporučenom poštom najbližoj ARRA (akreditovana regionalna razvojna agencija) čiji spisak se nalazi u prilogu.

Takođe, za sva pitanja stojim Vam na raspolaganju  od 08 do 16 časova na brojeve telefona 016/ 3-150-121, putem mejla na adresu Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ili lično na adresi Pana Đukića br.42, Leskovac.


© 2018 Voćari Juga Srbije Sva prava zadržana
Web Dizajn Euproweb.com


Find us on LinkedIn