Voćari Juga Srbije
info@vocarijuga.com
Regionalni voćarski klaster juga Srbije

Regionalni voćarski Klaster južne Srbije  osnovan je 5. Novembra 2012 godine na osnivačkoj skupštini, I zvanično počeo sa radom 15. marta 2013 godine.

Osnivanje klastera proizvođaća i prerađivača voća je prepoznato kao ključni mehanizam za razvoj ovog sektora, što je jedan od osnovnih preduslova za uspeh ove vrste inicijativa.

Svrha osnivanja klastera je unapređenje sektora voćarstva I komplementarnih delatnosti na teritoriji tri okruga : Pčinjskog, Jablaničkog I Topličkog, podsticanje I koordinacija rada I razvoja njegovih članova u ovim područijima rada.

Klaster za sada broji deset članica, od toga sedam kompanija I tri institucije za podršku, I raspolaže ukupnim brojem zapošljenih  oko 350 ljudi I ukupnim prometom oko 7,2 miliona eura, od čega je  skoro 50%  spoljno trgovinskog prometa, tj. Izvoza.

Među njima su udruženje proizvođača voća, obrazovne i naučne institucije i organizacije poput preduzeća „Strela“, „Šumsko blago-MZS“, „Boki food“, „Fasada“, „SB Comerc“, „Interfood S 80“, „Ana“, Tehnološki fakultet Leskovac, Visoka poljoprivredno-prehrambena škola Prokuplje i Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga.

Kompanije uglavnom poseduju I posluju sa sertifikatima   ISO 9001, HACCP  I sertifikat za organsku proizvodnju FSSC 22000 , I jako malo njih je koristilo donatorska ili neka druga sredstva za podršku privredi I poljoprivredi

Sada se, sa početkom rada klastera, stvaraju uslovi za strateško organizovanje aktivnosti, efikasniji rad, olakšano pregovaranje sa potencijalnim poslovnim partnerima, zajedničke marketinške aktivnosti i kampanje, a sa ciljem unapređenja prepoznatljivosti područja Južne Srbije. Dugoročno posmatrano, očekuje se održiv razvoj regiona i poboljšanje životnog standarda svih njegovih stanovnika.

Ciljevi klastera su razvoj I unapređenje sektora voćarstva, povećanje pregovaračke moći, unapređenje prepoznatljivosti proizvoda od voća, nastupi na lokalnom I međunarodnom tržištu kroz direktnu prodaju, javne manifestacije ,sajmovi, izložbe I dr., primena novih tehnologija u poslovnim I proizvodnim procesima, kao I konstantna podrška članovima klastera kroz razmenu iskustava I primenu know-how tehnologije .

Buduće aktivnosti rada Klastera su :

  • Osnivanje i rad servisnog centra klastera
  • Razvoj baze podataka sa članovima klastera
  • Kreiranje predloga projekta za razvoja klastera
  • Organizovanje obuke za članove klastera
  • Kreiranje  modela saradnje sa Poljoprivrednim institucijama  službom i  lokalnom samoupravom na ovoj teritoriji
  • Kreiranje  zajedničkih aktivnosti od strane članova klastera
  • Izdavanje finansijskog vodiča za članove klastera  i istraživanje tržišta

Klaster će se sve više razvijati I postati jedna od vodećih institucija koja radi na rešavanju konkurentskih izazova, razvoju specifičnih akcija na kojima preduzeća žele da rade zajedno, razvoju poslovnih planova I aranžmana


 osnivacka akta klaster-14082013.pdf OSNIVAČKA AKTA KLASTERA

 


© 2018 Voćari Juga Srbije Sva prava zadržana
Web Dizajn Euproweb.com


Find us on LinkedIn