Voćari Juga Srbije
info@vocarijuga.com
Regionalni voćarski klaster juga Srbije

Detalj sa sastankaU skladu sa preporukama konsultantskog tima koji je radio na proceni potencijalnih udruzenja/klastera, a u konsultaciji sa kolegama iz USAID-a doneta je odluka da PSD projekat u narednom periodu podrzi 5 najbolje ocenjenih udruzenja/klastera sa predlozene liste, među kojima je i „Regionalni Voćarski klaster južne Srbije“sa sedištem u Leskovcu, koji je dobio podršku kroz projekat „Podrška razvoju privatnog sektora“  (PSD) finansiranom od strane USAID-a, kao jedan od 5 najbolje ocenjenih klastera/udruženja sa teritorije 12 opština koje ovaj projekat pokriva.

 „Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga“(CRJP) je obavestio Klaster voćara da će biti predmet podrske PSD projekta, i „Regionalni Voćarski klaster južne Srbije“ je potvrdio svoju zainteresovanost  za dalju saradnju.

Takođe, CRJP je informisao Klaster da je u toku priprema Sporazuma o saradnji na PSD projektu. Za 15.05.2014 je zakazana aktivnost iz projekta, a to je realizacija Zadatka 3. (tj. taska 1.3 -  Izbor i analiza udruzenja/klastera), i procena potreba izabranih korisnika. Konsultanti su pripremili  upitnike koji su korisceni za need assessment analizu izabranih udruzenja/klastera. 

Realizacija intervjua sa „Regionalnim Voćarskim Klasterom Južne Srbije“ (tj. klaster menadžerom i kljucnim MSPP članovima klastera) je održana u Leskovcu, u sedištu klastrera, u ulici Pana Đukića 42, Leskovac, sa početkom u 11.00 časova.

Intervju je realizovan uz podršku i u saradnji sa konsultantom Ahmetom Halilagićem, ispred Centra za razvoj su sastanku prisustvovali  članovi  PSD tima Dobrila Sudimac Mratinković, Dragana Belenzada i Snežana Radivojević.

Članice klastera su popunile pripremljen upitnik a uz konsultativni proces  popunjen je i upitnik za Regionalni Voćarski Klaster.

Na sastanku su prisustvovale i članice klastera, firme: „Strela Klajić“; „Kajzer-Beg“; „SBKomerc“; „BokiFood“; „Tehnološki Fakultet Leskovac“; „Ana doo“; „VPPŠ-PK“ i drugi.

Veliku podrsku kako u organizaciji sastanka  tako i u fasilitaciji dijaloga i predlgo za popunjavanje upitnika dao je i PSD konsultant Ahmet Halilagić, koji će pripremiti analizu upitnika članova i klastera na osnovu koje će se dalje implementirati projekat.

O projektu:

Projekat „PODRŠKA RAZVOJU PRIVATNOG SEKTORA U JUŽNOJ I JUGOZAPANOJ SRBIJI“ ima za cilj unapredjenje razvoja sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništa i povećanju prodaje, unapredjenju izvoza i kreiranju novih radnih mesta u sledećim sektorima: agrobiznis, laka industrija i tekstilna industrija. Projekat se realizuje u 12 opština južne i jugozapadne Srbije (Vranje, Leskvoac, Preševo, Bujanovac, Medvedja, Raška, Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Priboj, Prijepolje i Nova Varoš). Projekat podržava razvoj putem finansijske i nefinansijske pomoći:

  • Postojeće privredne subjekte (ukupno 120 selektovanih MSP),
  • Udruženja i klastere (podržano je ukupno 5 klastera/udurženja)
  • Omladinsko preduzetništvo i žensko preduzetništvo

Sjedinjene Američke Države, preko Misije Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji, i Vlada Republike Srbije preko Nacionalne agencije za regionalni razvoj i akreditovanih Regionalnih agencija za ravzoj (Zlatibor, Kraljevo, Novi Pazar i Leskovac) sprovode u narednom periodu ovaj projekat.


© 2018 Voćari Juga Srbije Sva prava zadržana
Web Dizajn Euproweb.com


Find us on LinkedIn