Voćari Juga Srbije
info@vocarijuga.com
Regionalni voćarski klaster juga Srbije

04. 05. 2016. - Podrška uvođenju energetski efikasnih tehnologija u preduzećima za preradu voća u južnoj Srbiji

Regionalni voćarski klaster južne Srbije sa sedištem u Leskovcu, koji pokriva područje Jablaničkog, Pčinjskog i Topličkog okruga, realizuje projekat „TECH UP - Podsticaj prihvatanju energetski efikasnih tehnologija u preduzećima za preradu voća u južnoj Srbiji“. Ovaj projekat su sa 27.440 evra finansijiski podržale Evropska unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije preko programa Evropski PROGRES.

Projekat ima za cilj da podstakne preduzeća za preradu voća, pre svega članice Regionalnog voćarskog klastera, da kroz unapređenje opreme, edukativne programme i razmenu informacija i iskustava prihvate i uvedu energetski efikasne tehnologije.

Uz podršku Evropke unije i Vlade Švajcarske, nabavljena je savremena oprema, termovizijska kamera i detektori za curenja gasa, čije korišćenje treba da doprinese unapređenom održavanju skladišnih sistema, sprečavanju gubitka energije i većoj energetskoj efikasnosti. U proteklom periodu održano je i pet treninga kako bi preduzeća bolje razumela dostupne tehnologije i mogućnosti koje one nude za unapređenje proizvodnje.

Pored toga u tri preduzeća je sprovedena detaljna energetska revizija i uspostavljeno je prikupljanje parametara kojima se mere elementi potrošnje energije na mesečnom nivou. Na ovaj način preduzeća će moći da donose prave odluke o novim tehnologijama koje treba da uvedu u preradu voća. Manje tehnološke investicije mogu značajno da doprinesu napretku u poslovanju u smislu smanjenje energetske i materijalne potrošnje, a tako i većoj zaštiti životne sredine. Pored toga u okviru projekta preduzeća su posetila sajam naprednih tehnologija „Hanover Messe 2016“ gde su imale priliku da se upoznaju sa novinama u sistemima automatizacije i obnovljivim izvorima energije.

Na ovaj način unapređena i energetski efikasna prerada voća u Regionalnom Voćarskom Klasteru južne Srbije može da bude dobar primer i za druge prerađivače u privrednom sektoru.

Saopštenje u celosti...

 


© 2018 Voćari Juga Srbije Sva prava zadržana
Web Dizajn Euproweb.com


Find us on LinkedIn